Dotacja celowa na podręczniki

Dotacja celowa na podręczniki

Dotacja celowa na podręczniki

Uczniowie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego. (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Oznacza to, iż wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymają we wrześniu 2019 roku wypożyczony z biblioteki szkolnej na dany rok szkolny zestaw podręczników oraz bezzwrotne materiały ćwiczeniowe do zajęć edukacyjnych obowiązkowych.

Rodzice dokonują jedynie zakupu podręczników do religii oraz podręczników do języka niemickiego w klasach IV-VI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + nine =