Grono Pedagogiczne

Wykaz kadry pedagogicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK
im. Generała Władysława Andersa w Wierzbiu

 

 1. Iwona Lewińska- dyrektor szkoły
 2. Agnieszka Adamek- nauczyciel plastyki
 3. Halina Barańska- nauczyciel matematyki, chemii
 4. Małgorzata Bartosik- katecheta
 5. Łukasz Dembowski- nauczyciel muzyki, przyrody, wychowania fizycznego
 6. Barbara Grzybowska- nauczyciel biologii
 7. Magdalena Harasymowicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 8. Violetta Korzuchowska- nauczyciel geografii
 9. Dariusz Lewiński- nauczyciel chemii, fizyki
 10. Daniel Mijas- nauczyciel techniki
 11. Renata Pietrzykowska- nauczyciel matematyki, bibliotekarz
 12. Wanda Rosińska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
 13. Magdalena Rybicka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny
 14. Magdalena Siekiera- nauczyciel języka angielskiego, informatyki
 15. Patrycja Skibińska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
 16. Anna Stachowicz- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 17. Anna Stefańska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
 18. Piotr Szutoczkin- nauczyciel języka angielskiego
 19. Henryka Strzałkowska- nauczyciel języka niemieckiego
 20. Edyta Trybura- nauczyciel języka polskiego
 21. Aneta Urbańska- Matczak- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego
 22. Ksiądz Waldemar Trendziuk- katecheta
 23. Agnieszka Wojtczak- nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda szkolny
 24. Katarzyna Wróblewska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacja
 25. Robert Znyk- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego

 Wychowawcy klas

Patrycja Skibińska – oddział przedszkolny (grupa młodsza)

Anna Stefańska – oddział przedszkolny (klasa „0”)

Magdalena Rybicka – klasa I

Magdalena Harasymowicz– klasa II

Katarzyna Wróblewska – klasa III

Łukasz Dembowski – klasa IV

Magdalena Siekiera – klasa V

Robert Znyk – klasa VI

Henryka Strzałkowska – klasa VII

Edyta Trybura – klasa VIII