Historia Szkoły

HISTORIA POWSTANIA KATOLICKIEJ SZKOŁY
W WIERZBIU

Najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły:

1896r. – powołanie 3-oddziałowej Szkoły Elementarnej

1905r. – udział w strajku szkolnym przeciwko rosyjskiemu zaborcy

1918r. – powstanie Szkoły Powszechnej II Stopnia (6-oddziałowej)

1955r. – rozbudowa szkoły

1995r. – nadanie szkole imienia Generała Władysława Andersa Syna Ziemi Kutnowskiej

1997r. – przyjęcie szkoły do Klubu Szkół Monte Casino i objęcie patronatu nad nią przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Karpatczycy

2001r. – powstanie Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu im. Generała Władysława Andersa (po zlikwidowanej szkole samorządowej)

2002r. – powołanie Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu im. Kutnowskich Księży Męczenników bł. Michała Wozniaka i bł. Michała Oziębłowskiego

2006r. – szkoły Katolickie SPSK w Wierzbiu uzyskują status szkół publicznych

2007r. – nawiązanie współpracy z angielską szkoła w Wimblington