Bezpłatne przedszkole katolickie w bezpośrednim sąsiedztwie KUTNA!

Trwa rekrutacja do Oddziału przedszkolnego!

Bezpłatne Przedszkole Katolickie

w bezpośrednim sąsiedztwie KUTNA!

przy Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK im. Gen. Władysława Andersa w Wierzbiu

Drodzy Rodzice!

W naszych oddziałach przedszkolnych zapewniamy opiekę i dobrą zabawę dzieciom w wieku 2, 5 – 6 lat pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Dostępne w godzinach 6:30-17

ZAPEWNIAMY:

 • Przyjazną, pełną ciepła i akceptacji atmosferę,
 • zajęcia rytmiczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia specjalistyczne(dla dzieci z deficytami)
 • zajęcia rehabilitacyjne 
 • zabawę w języku angielskim i włoskim
 • zajęcia muzyczne i taneczne
 • Wszechstronny rozwój dziecka zarówno w sferze poznawczej, społecznej, zdrowotnej jak i moralnej w duchu fundamentalnych wartości chrześcijańskich,
 • Dogodne warunki do zabawy i pracy (mała grupa, indywidualne podejście do każdego dziecka),
 • Zajęcia dla dzieci  zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej,

DYSPONUJEMY:

 • nowo-wybudowanym i wyposażonym obiektem przedszkolnym
 • domowymi śniadaniami obiadami i podwieczorkami
 • salą gimnastyczną
 • salą sensoryczną
 • nowoczesnym placem zabaw
 • zjazdem linowym
 • boiskiem sportowym

W pracy dydaktyczno – wychowawczej stosujemy:

 • Elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metodę Malowania 10 Palcami,
 • Inscenizacje opowiadań i wierszy,
 • Metody aktywizujące,
 • Zabawy z chustą animacyjną,
 • Elementy z pedagogiki zabawy,
 • Rysowanie oburącz,
 • Pantomimę,
 • Dramę,
 • Metody relaksacyjne (wizualizacja).

Więcej informacji w Sekretariacie Szkoły pod numerem telefonu (24) 254  76  86

ODWIEDŹ  NAS !!

Wierzbie 34, 99 – 300 Kutno

Zobacz, jak wygląda życie w naszej szkole!