RODO

        Czym jest RODO?

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

*Kluczowe z nich dotyczą:
•    Poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE.
•    Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
•    Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•    Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
•    Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane.
•    Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
•    Prawa do „bycia zapomnianym”.
•    Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
•    Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
•    Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
•    Ochrony prywatności w fazie projektowania przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

*Tekst zaczerpnięty ze strony: https://adaptiverodo.pl/co-to-jest-rodo/

Poniżej znajduje się Akt Prawny dotyczący Ochrony Danych Osobowych zaczerpnięty ze strony (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D20181000Lj.pdf):

 

Ustawa o ochronie danych osobowych  (PDF)