Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Wszystkie pliki, są skompresowane i można je rozpakować za pomocą programu 7-ZIP

Przedmiotowe Zasady oceniania klasy I-III:

PZO/Plan wynikowy klasa I

PZO/Plan wynikowy klasa II

PZO/Plan wynikowy klasa III

Język angielski:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa I – III

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VIII

Język polski:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa V, VII-VIII

Język niemiecki:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VIII

Informatyka:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VIII

Biologia:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa V-VIII

Przyroda:

Przedmiotowe Zasady oceniania klasa IV

Historia:

Przedmiotowe Zasady oceniania klasa IV-VIII

Matematyka:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa V,VI-VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Przedmiotowe Zasady oceniania klasa IV-VIII

Geografia:

Przedmiotowe Zasady Oceniania kasa V-VIII

Fizyka:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa VII-VIII

Chemia:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa VII-VIII

Religia:

Przedmiotowe Zasady oceniania klasa I-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VIII

Technika:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VI

Plastyka:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VII

Muzyka:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV-VII

Wychowanie Fizyczne:

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa I-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania klasa IV -VIII