Rekrutacja

Rekrutacja Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu prowadzi nabór uczniów do klas:

  • -I, II i III szkoły podstawowej,
  • -IV, V, VI ,VII i VIII szkoły podstawowej.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnej liczby wolnych miejsc udziela Sekretariat szkoły.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa ukończenia danej (odpowiednio wcześniejszej) klasy szkoły podstawowej ,
  • kserokopia aktu urodzenia,
  • ewentualna opinia/orzeczenie wydane przez uprawniony do tego organ.

FORMULARZE ZGŁOSZENIA: